شیراز رسانا با برخورداری از جدید ترین سیستم های پیشرفته میکانیزه در سدد است بهترین سرویس دهی را به هموطنان عزیز داشته باشد فلذا جهت سهولت مشتریان و طرح تکریم ارباب رجوع مشتریان عزیز می توانند جهت پیگیری تعمیرات دستگاه خود از سامانه زیر استفاده کنند

شیراز رسانا اولین و در حال حاضر تنها مرکز تعمیرات مکانیزه با امکان پیگیری اینترنتی

 

لطفا جهت پیگیری تعمیرات دستگاه خود کلیک کنید