در این صفحه می توانید درایور لپ تاپ های مختلف را دانلود و استفاده کنید. به منظور حفظ یکپارچگی و استفاده از درایورهای صحیح، لینک های زیر شما را مستقیما به وب سایت شرکت سازنده لپ تاپ متصل می کنند و درایور را از آنجا مستقیما دانلود می کنید.
از لیست زیر نوع لپ تاپ خود را انتخاب کنید، پس از کلیک مستقیما وارد سایت شرکت سازنده خواهید شد. در صورت لزوم مشخصات کامل لپ تاپ مدل و نوع ویندوز خود را انتخاب کنید تا درایور موردنظر شروع به دانلود شود

sony دانلود درایور لپ تاب

HP دانلود درایور لپ تاب

Dell دانلود درایور لپ تاب

apple دانلود درایور لپ تاب

Lenovo دانلود درایور لپ تاب

Asus دانلود درایور لپ تاب

Acer دانلود درایور لپ تاب

Fujitsu دانلود درایور لپ تاب

Toshiba دانلود درایور لپ تاب

 

samsung دانلود درایور لپ تاب