تفاوت شارژ حرفه ای و غیر حرفه ای

همانگونه كه در تصاوير زير مشاهده مي‎شود شارژ غير حرفه‎اي مي‎تواند باعث نشت تونر از كارتريج و پاشيدن آن در پرينتر شود. اما مشكل بزرگتر اين است كه هنگام پرينت ايجاد خال و لكه‎هاي رنگي نامنظم روي كاغذ مي‎نمايد و هرچه بيشتر پرينت كنيد تونرريزي زيادتر مي‎شود و شایان ذکر است باعث آسیب جدی به پرینتر می شود . در اين حالت علاوه بر اتلاف وقت و پول و از دست دادن آرامش روحي، قادر به چاپ كارهاي ناتمام خود نيز نيستيد. همچنين كارتريج شارژ شده در اين حالت غير قابل تعمير است و بايد با كارتريج نو جايگزين شود.پرينتر با شارژ نامرغوب ممكن است
آماده كار نباشد !كارتريج شارژ شده كه تونرريزي دارد


در صورتي كه در شارژ حرفه‎اي كه با دانش علمي و ابزارهاي خاص و توسط افراد حرفه ای و با دستگاه  و تونر مرغوب انجام گرفته باشد نه تنها قادر به تشخيص كارتريج شارژ شده از كارتريج فابريك نيستيد بلكه كيفيت پرينت كارتريج شارژ شده نيز كاملاً مشابه كارتريج فابريك است.

 پرينت با شارژ حرفه‎اي (كيفيت معادل فابريك)پرينت با شارژ غير حرفه‎اي

 

به زمان و كاغذهايي كه به واسطه پرينت كيفيت پايين با شارژ نامناسب از بين رفته است بينديشيد

منبع : سایت رسمی گروه فنی مهندسی شیراز رسانا www.shirazresana.com